Sunday, September 30, 2007

definisi bandar

Definisi Bandar ialah hasil pertumbuhan penduduk yang boleh dibahagikan kepada Metropolitan, Bandar besar dan Bandar kecil. Menurut Max Weber (1962) mengatakan Bandar ialah pusat komuniti penduduk Bandar dan desa. Di Bandar telah menawarkan keperluan pasar bagi memenuhi keperluan harian dan pemasaran hasil…

No comments:

shoutbox

banjir di kota tinggi

iklan raya

iklan raya